Partneři projektu

Klientské změny s.r.o.
Praha-Suchdol, Suchdol, Internacionální 1225/19
http://www.klientskezmeny.cz/

Residence+ Architectural Group s.r.o.
Praha 5, Smíchov, Radlická 608/2
http://www.residenceplus.cz/

Hyposervis a.s.
Praha 1, Staré Město, Králodvorská 1086/14
http://hyposervis.cz/

FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o.
Praha 5, Smíchov, U Nikolajky 833/5
http://www.akfelix.cz/